Personen

Wouter van Zandbrink

Wouter van Zandbrink

Lid van de Eerste Kamer

Jan Bostelaar

Jan Bostelaar

Chris Maas

Chris Maas

Wethouder

Welzijn, volkshuisvesting, volksgezondheid, sociale zaken, monumenten en monumentenzorg en sport en sportcomplexen.
Tom Lievense

Tom Lievense

Raadslid, steunfractie bij waterschap

Ruimtelijke Ordening
Peter Meijs

Peter Meijs

Raadslid

Maatschappelijke Ontwikkeling
Peter Holtring

Peter Holtring

Bestuurslid

Rina Jakobsen-Huibregtse

Rina Jakobsen-Huibregtse

Bestuurslid

Penningmeester
Arie van Vliet

Arie van Vliet

Kandidaat-raadslid

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Statenlid

Frans de Bruijn

Frans de Bruijn

Voorzitter

Doede Holtkamp

Doede Holtkamp

Jo Korstanje

Jo Korstanje

Bestuurslid

Gewestelijk afgevaardigde
José van Noort

José van Noort

Bestuurslid

Congresafgevaardigde
Wibo Lievense

Wibo Lievense

Lijstduwer

Marian Roelse

Marian Roelse

Secretaris

Secretaris & Redactie Klaproos
Charles Landré

Charles Landré

Designer Klaproos

Designer Klaproos