Bestuursleden

Frans de Bruijn

Frans de Bruijn

Voorzitter

José van Noort

José van Noort

Bestuurslid

Congresafgevaardigde
Jo Korstanje

Jo Korstanje

Bestuurslid

Gewestelijk afgevaardigde
Doede Holtkamp

Doede Holtkamp