PvdA/GroenLinks: Winkels in alle kernen op zondag open

Door Chris Maas op 30 september 2018

Op grond van de huidige Verordening winkeltijden Veere 2012 mogen winkels in Domburg, Veere, Westkapelle en Zoutelande op zondag open zijn. Voor de kernen Vrouwenpolder, Oostkapelle, Koudekerke, Serooskerke en Gapinge geldt een 12-zondagenregeling en de winkels in de kernen Aagtekerke, Biggekerke, Meliskerke, Grijpskerke mogen niet open op zondagen.

Drie regimes voor één bedrijfstak. Het voorstel zoals dat er nu ligt, houdt dit oneerlijke onderscheid in stand. Er blijft sprake van rechtsongelijkheid, geen gelijk speelveld voor winkeliers dus. Het voorstel van het college behelst dat het aantal kernen waar winkels op zondagen open mogen zijn, wordt vergroot. Dat is volgens PvdA/GroenLinks het moment om te besluiten dat alle winkels in alle kernen van de gemeente Veere op zondagen geopend mogen zijn. Ondernemers die dat willen, maken gebruik van die mogelijkheid. Ondernemers die dat niet willen, houden hun winkel op zondagen gesloten. Ook in de niet-kustkernen zijn ondernemers die de mogelijkheid willen hebben om zelf de keuze te maken om op zondagen open te zijn, en niet dat de gemeente dat voor ze beslist.

Eén regime: duidelijkheid, rechtsgelijkheid en gelijke concurrentiepositie.

 

Amendement PvdA/GroenLinks naar aanleiding van agendapunt 10 wijziging Verordening winkeltijden

De Raad van de gemeente Veere in vergadering bijeen op 27 september 2018;

gelet op artikel 28 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van Veere 2015; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 september 2018 inzake de wijziging van de Verordening winkeltijden Gemeente Veere 2019;

  • wijzigt de verordening Winkeltijden Veere als volgt:
  • de voorgestelde wijziging van artikel 5, lid 1, van de verordening komt te vervallen en wordt vervangen door een  nieuw artikel 5, lid 1, dat als volgt luidt:
  • de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden, gelden in verband met het dag- en verblijfstoerisme niet van 1 januari tot en met 31 december van 08.00 – 20.00 uur voor alle kernen van de gemeente Veere.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie PvdA/GroenLinks
– Chris Maas
– Maaike Walraven
– Tom Lievense
– Peter Meijs
– Ineke Rijken

Chris Maas

Chris Maas

Chris Maas: “Solidariteit & rechtvaardigheid zijn een richtsnoer voor mij. Een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Daarnaast inzetten op ruimtelijke en economische ontwikkelingen die passen bij het Veerse landschap en ons culturele erfgoed.”

Meer over Chris Maas