2 januari 2015

Verkiezingen Provinciale Staten, Waterschap Scheldestromen en Eerste Kamer.

Op 18 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten, het waterschap en indirect
ook voor de Eerste Kamer.

De Partij van de Arbeid stelt hiervoor drie Veerse inwoners kandidaat:

 

 

• Anton van Haperen (Koudekerke) Provinciale Staten: lijst 2, plaats 5.

• Tom Lievense (Westkapelle) Waterschap Scheldestromen: lijst X, plaats 4.

• Wouter van Zandbrink (Aagtekerke) Eerste Kamer.

De Partij van de Arbeid staat voor:
• Meer werk voor Zeeuwen door bedrijven te versterken en een omscholingsfonds zodat jong en oud, laag en hoogopgeleid bij de tijd kan blijven.
• Onderwijs, (zieken)zorg, cultuur en sport goed en bereikbaar voor onze dorpelingen.
• Veiligheid voorop bij onderhouden van zeeweringen met eerlijk verdeelde kosten voor het waterschap.
• Versterk de Zeeuwse natuur, kust, Deltawateren en het landschap ook voor de recreatie, de werkgelegenheid en de woonomgeving.
• Samen werkt beter tussen jong en oud, overheid en burgers, stad en platteland, gemeente, waterschap en provincie.