Door Tom Lievense op 10 juli 2018

Bestuursvragen aan het Waterschap over maximumsnelheid op de Prelaatweg (Waterschap)

Bestuursvragen van de heer T. Lievense:

In de PZC stond een stukje over het herstellen van de maximale snelheid aan de Torenweg tussen Middelburg en Oost-Souburg. Naar aanleiding daarvan moest ik denken aan een ander wegtraject. Hierover wil ik graag een aantal vragen stellen aan de portefeuillehouder.

Een deel van de Prelaatweg tussen Westkapelle en Aagtekerke heeft ook een (verlaagde) maximumsnelheid van 60 km/h. Deze weg is wat betreft inrichting nog vooral een 80-weg. Nu had ik uit de ‘categorisering voor waterschapswegen (versie september 2017) begrepen dat de maximale snelheid terug zou gaan naar 80 km/h. Hierom de volgende vragen:

Antwoord op bestuursvragen van de heer T. Lievense:

1. Klopt het dat een verhoging van de snelheidslimiet op de Prelaatweg van 60 naar 80 km/uur gepland staat?

Het Categoriseringsplan voor de waterschapswegen is gebaseerd op het Mobiliteitsplan Zeeland waarin een categorisering voor de Zeeuwse wegen is opgenomen. De Prelaatweg heeft in het Mobiliteitsplan vanwege de bereikbaarheid van Westkapelle de status van Gebiedsontsluitingsweg gekregen. Gebiedsontsluitingswegen hebben een snelheidslimiet van 80 km/uur. De Prelaatweg heeft ook in het Categoriseringsplan van de waterschapswegen deze status gekregen.

2. Zou u kunnen toelichten wat nu de stand van zaken is? Wanneer verwacht u dat de verhoogde maximum snelheid kan gaan gelden?

Het Mobiliteitsplan en ook het Categoriseringsplan voor de waterschapswegen hebben als doel om Zeeland veiliger bereikbaar te maken dan wel te houden. Verkeersveiligheid heeft een impuls nodig waarvoor integrale Gebiedsplannen worden gemaakt. Voor de regio Walcheren wordt nog dit jaar gestart met een Gebiedsplan. Veel Walcherse wegen voldoen al aan de basale inrichtingseisen die we aan deze wegen moeten stellen. Voor herinrichting en aanpassingen moet er nog een planning gemaakt worden. Dat betekent dat we over een verhoging van de snelheidslimiet van de Prelaatweg qua tijd nog geen duidelijkheid kunnen geven.

3. Moeten er nog zaken worden geregeld, zoals een onderzoek naar de verkeersveiligheid of aanpassingen van het wegtraject, voordat de maximumsnelheid kan worden hersteld naar 80 km/uur? En worden hier dan ook nieuwe ontwikkelingen in meegenomen, zoals de nieuwe hoofdingang van de camping aan de Prelaatweg?

Een begrijpelijke vraag. Als we naar het gebruik (circa 3.000 mvt/etmaal-werkdag) en de vormgeving kijken verwachten wij in principe geen problemen als de nieuwe limiet van 80 km/uur wordt ingevoerd. In beginsel wordt alleen de markering aangepast, eventueel in combinatie met een bermversterking van doorgroeisteen. De nieuwe hoofdingang van camping De Boomgaard zal zeker aandacht krijgen. Of er aanvullende maatregelen nodig zijn valt op dit moment nog niet te zeggen.

Voor het wegvak door het buurtschap Sint Jan Ten Heere moeten we een uitzondering maken. Wij zijn samen met belanghebbenden en gemeente Veere bezig met een verbeterplan. Wonen in combinatie met doorgaand verkeer en hoge snelheden vraagt extra aandacht. Dit verbeterplan laten we onderdeel zijn van het Gebiedsplan Walcheren.

4. Welke landschappelijke ingrepen, zoals de kap van bomen, zijn er nodig voordat het herstellen van de maximumsnelheid een feit is?

Op Walcheren zijn er al veel wegen aangepast aan de meest basale eisen voor 80 km/uur. In de literatuur vindt u dit onder de titel Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK). Voor dit verbeterprogramma worden geen bomen gerooid tenzij in het kader van het reguliere beplanting onderhoud (werk met werk).

Tom Lievense

Tom Lievense

Ik ben geboren en getogen in Westkapelle, een dorp met een geweldige historie en een zeer bloeiend verenigingsleven. Dit is één van de belangrijkste redenen dat ik vandaag de dag nog steeds in Westkapelle woon en dat ik niet van plan ben op korte termijn te vertrekken. Elke generatie zou zichzelf vertegenwoordigd moeten zien in

Meer over Tom Lievense