Kandidaten 2018

Wouter van Zandbrink

Wouter van Zandbrink

Lid van de Eerste Kamer

Chris Maas

Chris Maas

Wethouder

Welzijn, volkshuisvesting, volksgezondheid, sociale zaken, monumenten en monumentenzorg en sport en sportcomplexen.
Tom Lievense

Tom Lievense

Kandidaat-raadslid, webmaster, steunfractie bij waterschap

Fractie-assistent, webmaster
Peter Meijs

Peter Meijs

Penningmeester

Penningmeester
Arie van Vliet

Arie van Vliet

Kandidaat-raadslid